Privacy Statement

E’Stile Hair & Beauty E’Stile Hair & Beauty, gevestigd aan Zuidersteeg 22, 1441 BD te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.estilehair.nl Zuidersteeg 22, 1441 BD te Purmerend 0299 407911

Samet Kaymak is de Functionaris Gegevensbescherming van E’Stile Hair & Beauty Hij is te bereiken via info@estilehair.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

E’Stile Hair & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Postcode

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Internetbrowser en apparaat types

– Laatste bezoek aan onze salon en gekozen behandelingen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@estilehair.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

E’Stile Hair & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en te informeren bij kortingsacties

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om producten en diensten te leveren

– Persoonsdossier bij te houden met informatie over de laatst gekozen behandeling van de klant zoals: kleurcodes voor verfbehandelingen.

– Als extra service de mogelijkheid te bieden voor het boeken van een online afspraak

– Allen gemaakte afspraken per mail/telefoon te bevestigen aan de klant als reminder.

– I.v.m. facturatie van niet betaalde behandelingen en afzeggingen die niet binnen 24 uur zijn doorgegeven

– Om bij verjaardagen een kortingsvoucher te versturen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

E’Stile Hair & Beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van E’Stile Hair & Beauty) tussen zit. E’Stile Hair & Beauty gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Sara Salonsoft. Via dit systeem worden onze online afspraken geboekt en vermeldt in onze agenda. De klant heeft hiermee de mogelijkheid om 7 dagen per week 24 uur lang een afspraak in te plannen op een tijdstip waarop het hem/haar uitkomt. Dit zorgt voor gemak en efficiënt werken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E’Stile Hair & Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn: 2 jaar

Reden: Dit termijn is noodzakelijk, omdat klanten veelal terugkeren naar onze salon en wij daarbij dezelfde service kunnen bieden als de laatste keer dat de klant de behandeling heeft ondergaan. Per mail proberen we oude klanten opnieuw aan te spreken met kortingsacties.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

E’Stile Hair & Beauty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

E’Stile Hair & Beauty gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door E’Stile Hair & Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@estilehair.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. E’Stile Hair & Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

E’Stile Hair & Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@estilehair.nl

 

Home / Privacy Statement

Over Ons

E’Stile Hair & Beauty is sinds 2013 een modern ingerichte kappers-en schoonheidssalon, gevestigd op een sfeervolle locatie in het centrum van Purmerend! De salon is ruim en luxe ingericht om het de klant zo comfortabel mogelijk te maken. Een bezoek aan onze salon is dan ook echt iets waar je naar uitkijkt.

Contact

Openingstijden

Maandag 09.00 – 18.00
Dinsdag 09.00 – 18.00
Woensdag 09.00 – 18.00
Donderdag 09.00 – 18.00
Vrijdag 09.00 – 21.00
Zaterdag 09.00 – 17:00
Zondag Gesloten

Social Share